Ber departementet følge opp innsynssak med Sporveien

Samferdselsdepartementet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Samferdselsdepartementet,

Har mottatt et blankt avslag på innsyn fra Oslo Sporveier som vitner både om en dårlig holdning til offentlighet og en total mangel på kunnskap om offentlighetsloven.

Ber dere følge opp med Sporveien:
https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Samferdselsdepartementet,

Ved nærmere ettersyn ser jeg at Sporveien har svart i feil tråd.

At de avslår innsyn i forhold til GDPR på paragraf 14 og helt unødvendig viser til paragraf 12 er allikevel veldig kritikkverdig. De har satt en PR-person som overhodet ikke har noen som helst kunnskap om offentleglova til å besvare innsynskrav. Jeg vil at en arkivar eller advokat besvarer det.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Sporveiens anskaffelse av nye trikker i Oslo Klage p avslag om innsyn 1.pdf

    290K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet

 

Kjære postmottak SD,

Takk, da skal jeg ta dette med dem.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.