Bekymringsmelding fra ansatte hos Namsfogden-Namsmannen

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Politidirektoratet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Politidirektoratet,

Ber om en oppstilling over henholdsvis dokumenter som har vært kategorisert som såkalt «Bekymringsmelding» og henviser til siste dagers nyheter om oppdrag som uføres av Namsfogden/Namsmannen hva angår inkassosaker av små beløp, og eksempel omtales i denne artikkelen:
https://www.nettavisen.no/na24/inkasso-p...

Kan Politidirektoratet be Namsfogden/Namsmannen å vise frem dokumenter som tilsier at ansatte på Namsfogden/Namsmannen har påpekt urett og eventuelt vist frem sin bekymring alternativ sitt misnøye med praksisen.

Hvordan er det med lønningene hos Namsfogden/Namsmannen i inkassosaker er det ekstra betalt for å være "dyktig" med inkasso? Dvs er noen form for akkord eller bonusbetalinger.

Ber om en oppstilling etter offl. § 9 over dette. Minner om at krav i medhold av offentlighetsloven skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    Svar Krav om innsyn Bekymringsmeldinger fra ansatte hos namsfogden namsmannen.pdf

    36K Download View as HTML

Se vedlegg.

 

Mvh

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

Kjære Postmottak POD,

Det som var og er av interesse er å ha informasjon om avisene viste frem ett rettvist bilde av alle de ansatte hos Namsmannen i Norge. Når ansatte kommer frem i avisene og påpeker at de er bekymret over praksisen som Namsmannen driver ved å ta på seg saker som er på 22 øre og gjøre det til 4200.22 Nkr. Naturlig med hjelp av lovlige inkassoselskaper som har loven i ryggen ved sine handlinger og med goo hjelp fra Namsmannen.

Jeg oppfatter det at alle de innom Namsmannen som driver med inkassosaker som sendes Namsmannen fra lovlige firmaer som har rett å drive med inkasso helt enkelt fordi firmaene har konsesjon til å gjøre det. Gjør jobben sin uten å nøle å vise noen form for anger eller ettertanke. De snakker vel ikke sanningen når de ansatte hos Namsmannen kommer frem i avisene og snakker om sine bekymringer om det ikke finnes registrerte bekymringmeldinger innom Politidirektoratet eller andre steder som alle de bekymrede ansatte kunne ha sendt sine vurderinger om rettvise til. Eller er det at bekymringmelding om praksis som ikke kan oppfattes som passende hos en ansatt oppfattes som illojal hos organet som det sendes til og organet som bekymringmeldingen er om!!

I min forespørsel da var det etterspurt informasjon om det finnes bekymringmeldinger om denne praksisen som kan oppfattes som støtende av folk flest men aksepteres som godt nok av Namsmannens ansatte som jobber på feltet, og personen som svarte på siste brev i saken.

Det er enkelt å forstå at Namsmannen driver ikke med inkasso fra starten av, det var klart fra starten av. Men Namsmannen blir tatt med på å fullføre inkassosaker for andre og derfor driver Namsmannen med inkassosaker, jamvel om det kan ha ulike navn.

Det er nesten å tru at deres iver i å drive effektiv inndrivelse av tilsende inkassosaker er kun til og sikre og naturlig forbedre betalingsmoralen hos den Norske befolkningen. Kanskje også til å sikre middler for gjeld som skal innkreves uansett.

Om det lar seg gjøre å ha informasjon om videre klagemulighet da ønskes denne informasjonen.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen/organ/departement som vurderer innsynsklager som svares ikke på med enkle svar.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Bekymringsmelding fra ansatte hos Namsfogden-Namsmannen».

Som sagt fra før da ønskes det informasjon om det finnes i deres arkiv informasjon om bekymringsmelding(er) som kanskje noen ansatt(e) innom Namsmannen. Eventuelt like organer har sendt inn om praksis som forklares i artikkelen som følger med i linken her under: https://www.nettavisen.no/na24/inkassobr...

Jeg merker meg godt at det ikke svares på min henvendelse og det undre ikke stort når en ser over deres praksis, som naturlig er etter lover og regler som er satt av andre og det er kun å følge.... enkelt!

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/bekymr...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    201805431 5 H Klage Avslag om innsyn Bekymringsmeldinger fra ansatte hos Namsfogden Namsmannen Inkassosaker rvar Sigfusson.pdf

    34K Download View as HTML

Se vedlegg.

 

Mvh

 

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

Siv Bakken Steen,

1 Attachment

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Postmottak POD, Politidirektoratet

1 Attachment

Se vedlagt oversendelse fra POD.

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Postmottak POD, Politidirektoratet

2 Attachments

Hei,

 

Se vedlagte saksdokument.

 

 

Med hilsen

Postmottak

Politidirektoratet