Kjære Datatilsynet,

Etter Offentleglova §9 (Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar) ønsker jeg innsyn i database for avviksmeldinger.

Jeg antar skjemaet "Melding om avvik" (Altinn) havner i en database og ønsker innsyn i disse dataene. Bjørn Erik Thon omtalte på ISF sin høstkonferranse 2018 (slutten av august 2018) at det var 206 avviksmeldinger i 2016, 349 i 2017 og til da over 600 i 2018. Ønsker altså innsyn i datagrunnlaget for disse tallene. Felter som er av interesse er dato for mottatt melding, saksnummer, avsender, antall berørte, årsak til avvik, tidsrom for avvik, med mer.

Dersom det ikke ligger i en database, så ønskes en maskinlesbar journaloversikt (regneark) over samtlige saker som dere betegner som avvik. Ønsker da så mange detaljer som mulig om innhold, avsender, antall berørte, med mer (se over).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei

Avviksmeldinger til Datatilsynet blir registrert i Datatilsynet arkiv- og saksbehandlingssystem (P360) som vanlige saker. De havner ikke i noen annen database som du hentyder.

Du kan få en journaloversikt fra P360 som viser saks-/dokumentnummer, avsender, dato og tittel (se vedlegg). Som listen viser har vi mottatt 1140 avviksmeldinger fra januar - november i år (oversikt for desember er ikke kvalitetssikret).

Vennlig hilsen

Datatilsynet
v/Arkivet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 62
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1457]>
Sendt: tirsdag 18. desember 2018 16.42
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Avvik i 2018

Kjære Datatilsynet,

Etter Offentleglova §9 (Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar) ønsker jeg innsyn i database for avviksmeldinger.

Jeg antar skjemaet "Melding om avvik" (Altinn) havner i en database og ønsker innsyn i disse dataene. Bjørn Erik Thon omtalte på ISF sin høstkonferranse 2018 (slutten av august 2018) at det var 206 avviksmeldinger i 2016, 349 i 2017 og til da over 600 i 2018. Ønsker altså innsyn i datagrunnlaget for disse tallene. Felter som er av interesse er dato for mottatt melding, saksnummer, avsender, antall berørte, årsak til avvik, tidsrom for avvik, med mer.

Dersom det ikke ligger i en database, så ønskes en maskinlesbar journaloversikt (regneark) over samtlige saker som dere betegner som avvik. Ønsker da så mange detaljer som mulig om innhold, avsender, antall berørte, med mer (se over).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1457]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------