Kjære Brønnøysundregistrene,

Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998
nr. 1193, § 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar
tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva
arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal
også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for
arkivarbeidet."

Det bes om innsyn i deres arkivplan, jf. offlentleglova §
14.2.b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Firmapost, Brønnøysundregistra

Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>

Brønnøysundregistrene har mottatt e-posten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.

Brønnøysundregistra har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

Your message has arrived The Brønnøysund Register Centre e-mail system. Your request will be opened and the required action will be taken as soon as possible.

Firmapost, Brønnøysundregistra

2 Attachments

Hei

 

Vi gir gjerne tilgang til vår arkivplan. Den er for tiden under revidering
som følge av en større omorganisering som startet i 2014. Det meste av det
organisatoriske innholdet må justeres. Revideringen har tatt tid på grunn
av  store organisatoriske endringer og utskiftinger i ledelsen. De siste
lederne kom på plass i mai/juni -16. Vi regner med å ha planen revidert i
løpet av september/oktober. Hvis urevidert versjon legges ut på nett bør
vi sladde mye av den organisatoriske informasjonen. Planen er heller ikke
oppdatert med nye registre for 2015/-16.

 

Vedlagt følger Innholdsfortegnelsen til vår Arkivplan slik at dere ser hva
den omfatter.

 

 

Med vennlig hilsen

 

[1]cid:image004.png@01CAF02C.BF980A00

Virksomhetsstøtte – Arkivtjenesten

Tlf. 75007643 Fax. 75007505

www.brreg.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #158]]
Sendt: 10. august 2016 22:25
Til: Firmapost
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

 

Kjære Brønnøysundregistrene,

 

Det er bestemt i forskrift om offentlege arkiv 11. desember 1998 nr. 1193,
§ 2-2. Arkivplan, at "Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein
ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og
korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags
instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."

 

Det bes om innsyn i deres arkivplan, jf. offlentleglova § 14.2.b.

 

Med vennlig hilsen,

 

B. Waldron

 

-------------------------------------------------------------------

 

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Brønnøysundregistrene,

Takk for svaret. Jeg vil gjerne få en kopi av versjonen dere har nå. Er det mulig for dere også å sende en liste over nye registre for 2015/-16 som ikke står i denne versjonen?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Firmapost, Brønnøysundregistra

Dette er et automatisk svar på din melding til [Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>

Brønnøysundregistrene har mottatt e-posten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.

Brønnøysundregistra har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

Your message has arrived The Brønnøysund Register Centre e-mail system. Your request will be opened and the required action will be taken as soon as possible.

Firmapost, Brønnøysundregistra

2 Attachments

Etter deres siste anmodning om innsyn i vår arkivplan har vi foretatt en
tilpasning av dagens versjon som dere her får tilgang til, i påvente av ny
revidert utgave.

I denne er også tidslinjen og oversikt over våre  registre oppdatert.

For orden skyld gjør vi oppmerksom på at det kan være unøyaktigheter eller
feil i vedlagte dokument som vil bli rettet opp i den pågående revisjonen.

 

 

Med hilsen

 

[1]cid:image002.png@01CED712.BE5110D0

Virksomhetsstøtte - Arkivtjenesten

 

[2]www.brreg.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #158]]
Sendt: 17. august 2016 12:15
Til: Firmapost
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Arkivplan

 

Kjære Brønnøysundregistrene,

 

Takk for svaret. Jeg vil gjerne få en kopi av versjonen dere har nå. Er
det mulig for dere også å sende en liste over nye registre for 2015/-16
som ikke står i denne versjonen?

 

Med vennlig hilsen,

 

B. Waldron

 

vis sitert seksjon