Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Kan jeg få innsyn i sak 2016/4206?

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/4206-1 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge
Dokument: Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge

Vi viser til Deres krav om innsyn. Innsynskravet er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/4206-4 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge
Dokument: Vedrørende møte med statssekretær Vanebo - 23082016

Vi viser til Deres krav om innsyn. Innsynskravet er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/4206-3 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge
Dokument: Møte om rapport 23082016

Vi viser til Deres krav om innsyn. Innsynskravet er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

3 Attachments

Sak: 16/4206-2 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge
Dokument: Anmodning om møte med Amnesty International

Vi viser til Deres krav om innsyn. Innsynskravet er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon