16.12.2013 - Samlesak evhinococcbehandling ved grensepassering 2013 - Samtykkeerklæringer - Nils Ove Torsvik - Samtykkeerklæring - Kjæledyr

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2013/05774-025 I, datert 16.12.2013 - Nils Ove Torsvik - Samtykkeerklæring - Kjæledyr

Dokumentet hører til saksnr 2013/05774 - Samlesak evhinococcbehandling ved grensepassering 2013 - Samtykkeerklæringer.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Mattilsynet,

Jeg mangler oppfølging på denne henvendelsen!

Med vennlig hilsen,

Eva

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «16.12.2013 - Samlesak evhinococcbehandling ved grensepassering 2013 - Samtykkeerklæringer - Nils Ove Torsvik - Samtykkeerklæring - Kjæledyr».

Jeg venter svar på insyn.

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/161220...

Med vennlig hilsen,

Eva

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Hege Kristensen, Mattilsynet

5 Attachments

Hei

Svar på denne henvendelsen ligger vedlagt og ble besvart som du ser under
den 23. april 2018.

 

Med vennlig hilsen

Hege Kristensen

førstekonsulent
Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet
Telefon: 22 77 82 44
Besøksadresse: Ringveien 11, 2816 Gjøvik

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

Fra: Hege Kristensen
Sendt: mandag 23. april 2018 14:05
Til: '[epostadresse]'
<[epostadresse]>
Emne: Mattilsynet avslår delvis innsynskravet

 

Hei

Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 16.04.2018.

 

Med vennlig hilsen

Hege Kristensen

førstekonsulent
Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet
Telefon: 22 77 82 44
Besøksadresse: Ringveien 11, 2815 Gjøvik

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
[4][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[5]www.mattilsynet.no [6]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/
4. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.mattilsynet.no/
6. http://www.matportalen.no/