14.10.2014 - Bouvet ASA - Vedlikeholdsavtale web-applikasjoner - Vedlikeholdsavtale web-applikasjoner datert 14102014

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/263058-001 U, datert 14.10.2014 - Vedlikeholdsavtale web-applikasjoner datert 14102014

Dokumentet hører til saksnr 2016/263058 - Bouvet ASA - Vedlikeholdsavtale web-applikasjoner.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Vidar Offigstad, Mattilsynet

2 Attachments

 

Svar på innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn: Svar på
innsynshenvendelse av 021017  - Delvis avslag på innsyn.DOCX

Vedlegg: Vedlegg.PDF