Vis og søk i førespurnader

  

233 krav om innsyn funnet

Hei Det vises til innsynsbegjæring av 25. juli. Begjæringen er stilet til riktig adresse. Jeg i finner ingen journalposter adressert slik som det...
Viser til din henvendelse 23.07.2019 vedr Rapporter og regnskap for 15 millioner i bistandsmidler til Fredrikstad kommune/Fredskorpset i årene 2011-201...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Førespurnad til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Da er alle dokumentene på plass. Siste status er at saken er sendt til Sivilombudsmannen.
Vannkvaliteten i Askøy ved Fylkeskommunen
Oppfølging send til Hordaland fylkeskommune av Marianne Solvang den .
Har ikkje informasjonen.
Kjære Dokumentsenteret - Postmottak, Takk. Med vennlig hilsen, Marianne Solvang
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Førespurnad til Klepp kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/734 - 3 | | Dato:        ...
Asker kommune har sendt svar på klage utenom mimes brønn. Her vedlagt. Nicolai Langfeldt Nicolai Langfeldt Seneds pr e-post til [epostadresse] Dere...
Hovedstyrets prinsipper for kompensasjon
Svar frå Noregs Bank til Kjell Jensen den .
Avslegen
  Kjell Jensen,   Vi viser til din innsynsforespørsel 26. mars 2019 vedrørende innsyn i dokumentene til følgende sak i hovedstyrets møte 20. jun...
Se vedlagte saksdokumenter.   Hallvard Nygård Deres ref Vår ref 19/1384-2 Dato 20. mars 2019 Klage over Datatilsynets avslag på innsynsbegjæring...
Datainnbrudd - Earlyford.no
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra earlyford.no/Pitstop Norway AS/Syse AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………...
Datainnbrudd - Haveli Tandoori AS
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra havelikalbakken.no/Haveli Tandoori/ISPHuset Nordic AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……...
Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune
Svar frå til Ørvar Sigfusson den .
Har ikkje informasjonen.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Kjære Ahmed, Hafeez, Til å informere Fylkesmannen i Oslo og Akeshus og deg kjære Ahmed Hafeez. I mitt første brev da stiller jeg 3 spørsmål og det...
  Vår dato: Vår ref: 29.01.2019 2019/8581 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler, innvalgstelefon Ørvar Sigfusson Karin Sand Oftedal, 22003740...
Hei, Saken omhandler forhold som er under pågående politietterforskning og unntas offentlighet av hensyn til denne. De unntatte opplysningene utgjør d...
Hei,   Dokumentet inneholder opplysninger som vil lette gjennomføringen av en straffbar handling (målrettet angrep) mot virksomheten. De unntatte...
Difi legger også på sperrer for enkelte user agents i Einnsyn.no: https://www.mimesbronn.no/request/blokkering_av_tilgang_til_einnsy
Se vedlagte saksdokumenter.   Eventuelle svar sendes: [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse]   Med vennlig hilsen Lillesand kommune...
Postjournal for 2008 - 2017, Bodø
Førespurnad til Bodø kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Vedtak fra Fylkesmannen i Nordland er oversendt Sivilombudsmannen.
Tall fra omsetning og overskudd fra Taxfree
Svar frå Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Avslegen
Hei Kyrre, Jeg viser til deres innsynsbegjæring av 14. oktober 2018. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen. I innsynsbegjæringen...
Innsyn i konkurransegrunnlag og tilbud i jernbanepakke 1
Svar frå Jernbaneverket til Sindre Sindresen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei! Henvendelsen din må rettes til Jernbanedirektoratet. [epostadresse] Med vennlig hilsen Bane NOR SF Arkivsenteret Epost: [epostadresse] Fagst...
Fylkesmannen videresender e-post av 08.10.18 fra Arne Larsen i klagesak etter offentleglova. Vi minner om at kommunen plikter å ta stilling til klager...
Lovdata
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Avslegen
Orientering om vedtak i klagesak, departementets ref. 18/3462 Vi informerer om at følgende vedtak ble gjort i statsråd 28. september 2018:   «Kl...
Vi viser til din henvendelse av 25092018 der du ber om innsyn i følgende dokument: Saksnr: 2013/242885-002 Beslutning Vi avslår kravet ditt om in...
Besøksprotokoll rådhuset - mai-juni 2014
Svar frå Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei, viser til din epost hvor du ber om innsyn i besøksprotokoll man-juni 2014. Vi har ikke besøksprotokoll på rådhuset og hadde det heller ikke i 20...