Vis og søk i førespurnader (page 3)

  

1409 krav om innsyn funnet

Valgprotokoll 2019, Ås kommune
Svar frå Ås kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Dokumentet 19/00001-900 Svar - Forespørsel om innsyn i offentlig journal - Valgprotokoll 2019 for saken Innsynsbegjæringer 2019 er utsendt av Ås kom...
Valgprotokoll 2019, Stavanger kommune
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Vedlagt følger protokoll for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget for Stavanger kommune. I henhold til valglov og -forskrift er vi pålagt å telle...
Valgprotokoll 2019, Lyngdal kommune
Svar frå Lyngdal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei, Vedlagt finner du valgdirektoratets veileder for stikkprøvekontroll. Dette er som nevnt en kontrollprosess som alle kommuner som skanner stemmes...
Valgprotokoll 2019, Grimstad kommune
Svar frå Grimstad kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Vennlig hilsen Aud Helen Moe Førstekonsulent Støttetjenester Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen 37 25 03 71 www.grimstad.kommune.no -----...
Valgprotokoll 2019, Nord-Aurdal kommune
Oppfølging send til Nord-Aurdal kommune av Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Kjære Martine Gustavsen Nysveen, Takk for godt og grundig svar :-) Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Namsskogan kommune
Svar frå Namsskogan kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei, her kommer svar fra Namsskogan kommune.   1: Møtebøker ligger som vedlegg.   1: Foreløpig opptelling ble utført manuelt. 2: Endelig oppt...
Valgprotokoll 2019, Tysnes kommune
Svar frå Tysnes kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei Vedlagt følgjer pdf filer med møtebøkene. Dykkar spørsmål: 1. Manuell teljing 2. Manuell teljing 3. 2 teljingar, førebels og endeleg 4. Ingen ek...
Valgprotokoll 2019, Steinkjer kommune
Svar frå Steinkjer kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Vedlagte protokoller er henta direkte fra fagsystemet EVA   1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Manuelt 2. Ble ende...
Valgprotokoll 2019, Tjeldsund kommune
Svar frå Tjeldsund kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei Vedlagt ligger møtebøkene for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fra valgstyret Tjeldsund2020.   1. Ble foreløpig opptelling utført manuel...
Valgprotokoll 2019, Sandnes kommune
Svar frå Sandnes kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei igjen   Alle stemmesedler er telt minst tre ganger, der minst to ganger er manuell. Avvikene mellom manuell og maskinell telling kunne i alle...
Valgprotokoll 2019, Fauske kommune
Oppfølging send til Fauske kommune av Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Kjære Berit Vestvann Johnsen, Takk for svar! Det var disse PDFene jeg ønsket. Disse har vi et program som leser ut og omformer. Deler av resulta...
Valgprotokoll 2019, Kristiansand kommune
Svar frå Kristiansand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei igjen, Den er god! Mvh Marianne Tronstad Mobil: 941 32 042 -------------------------------------------------------------------------- Fra:...
Valgprotokoll 2019, Jevnaker kommune
Oppfølging send til Jevnaker kommune av Hallvard Nygård den .
Delevis vellukka
Kjære May-Britt M. Johnsen, Takk for svar på spørsmål. Det skal gå an å mellomlagre en PDF. Mange andre kommuner har klart å hente fra EVA og sende...
Valgprotokoll 2019, Kongsberg kommune
Oppfølging send til Kongsberg kommune av Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Kjære Bernt Søraa, Takk! Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valgprotokoll 2019, Skedsmo kommune
Svar frå Skedsmo kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Vedlagt svar på innsynsforespørsel. SK SK EDSMO KOMMUNE Rådmann Politisk sekretariat POSTADRESSE Postboks 313 2001 Lillestrøm BESØKSADRESSE Jo...
Valgprotokoll 2019, Holmestrand kommune
Svar frå Holmestrand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Se vedlegg sendt fra Holmestrand kommune   HOLMESTRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER Hallvard Nygård Saksbehandler: tlf.dir.: Arkiv: Pernilla Selander...
Valgprotokoll 2019, Fredrikstad kommune
Svar frå Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Viser til innsynsbegjæring - valgprotokoll 2019 for Fredrikstad kommune. Vedlagt er etterspurt dokumentasjon og svar på spørsmål Mvh Dick Ekeroth F...
Valgprotokoll 2019, Tvedestrand kommune
Svar frå Tvedestrand kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei, vedlagt følger omsøkte dokumenter. De er ikke signerte versjoner (da disse er skannede), men det er de samme versjonene som er signert. Så de skal...
Valgprotokoll 2019, Nærøy kommune
Svar frå Nærøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Svar på innsyn – valgprotokoll 2019 – Nærøysund kommune   1.       Vedlagt ligger valgprotokoll for kommunestyrevalget 2019 – Nærøysund kommune (i...
Valgprotokoll 2019, Hitra kommune
Svar frå Hitra kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
+------------------------------------------------------------------------+ |Hitra kommune | |Vår ref:      2019/6380 - 2 | |Dato:         19.09.2019...
Valgprotokoll 2019, Tromsø kommune
Svar frå Tromsø kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
 1. Foreløpig telling ble gjort manuelt  2. Endelig telling ble gjort ved hjelp av skannere og program  3. Forhåndsstemmer for kommunestyrevalget tel...
Valgprotokoll 2019, Skiptvet kommune
Svar frå Skiptvet kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei, Viser til innsynsbegjæring. Vedlagt følge valgstyrets møtebøker til kommunestyrevalget i Skiptvet og fylkestingsvalget i Viken fra Skiptvet. Dett...
Valgprotokoll 2019, Enebakk kommune
Svar frå Enebakk kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei. Når det gjelder spørsmålene du stiller om omtellings måtene er disse utført etter Valgdirektoratets bestemmelser.    1. Foreløpig opptellin...
Valgprotokoll 2019, Stord kommune
Svar frå Stord kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Søker altså innsyn i: 1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Stord kommune 2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Stord kommune - ligg som vedleg...
Valgprotokoll 2019, Hemne kommune
Svar frå Hemne kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2-67 Løpenr: 25352/19 Saksbehandler: Arnt Joar Moen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. SVAR - INNSYN ETTER OFFENTLEG...