Vis og søk i førespurnader (page 20)

  

1294 krav om innsyn funnet

Korrespondnse konsulent / entreprenør Munkebotn
Oppfølging send til Bergen kommune av Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Kjære Lervik, Ågot Takk for tilsendt link. Alt materiale er publisert på denne adressen. https://ln.sync.com/dl/009966350#dmves2vh-rehjc55h-5nevyk48-...
Lønnsnivået i Lotteri- og stiftelsestilsynet
Svar frå Lotteri- og stiftelsestilsynet til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Hei, Viser til underliggende innsynskrav og gjør oppmerksom på at dette innsynskravet ble besvart i e-post 22. juli 2018. Gjentar for ordneskyld info...
Hei, Din forrige henvendelse ble besvart med e-post datert 21. februar 2018. Jeg legger svaret ved her. Jeg legger også ved en nylig oppdatert liste...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 31.08.2018 Din ref. Vår ref. 2018/7715 Saksbehandler SISWAN Tilbakmelding...
Lønnsnivået i Den norske kirke
Svar frå Den norske kyrkja til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Til Olivia Paulsen! Viser til innsynsbegjæring datert 8. juli 2018. Her følger vårt svar: Spørsmål 1: Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av...
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...
Vi viser til din henvendelse av 21082018 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 2016/257882-001 Beslutning Du får innsyn i dokumentet. Vår vu...
Alle gyldige eiendommer i Norge
Svar frå Statens kartverk til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei Csv-fil med alle bestående matrikkelnumre i Norge i dag (kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer) er delt på vår N...
Svar på innsynshenvendelse av 28.08.2018 - Saksnr: 2018/79156 Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:  2018/79156-3...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Oppfølging send til Forsvarsdepartementet av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Deres ref. 2018/1577-3. Kjære Forsvarsdepartementet, Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter a...
Munkebotn - Risiko og sårbarhetsanalyse
Svar frå Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Hei, Viser til innsynsbegjæring og sender relevante dokumenter. Med vennlig hilsen Ågot Lervik Fagkonsulent arkiv Bergen kommune, Vann- og avløpset...
Sakstittel: TOM CHRISTIAN TONHEIM Saksnr: 2016/109070 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.2018 der du b...
Sakstittel: SINDRE STRANDOS - Saksbehandling Saksnr: 2016/181800 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Sakstittel: LINN MAREN OMDAL - Saksbehandling Saksnr: 2017/12661 Svar på innsynshenvendelse av 21.08.2018 Vi viser til din henvendelse av 21.08.20...
Kafé Losen i Fedje kommune og ordførerens korrespondanse om kaféen
Svar frå Fedje kommune til Marte Nilsen den .
Ventar på kategorisering.
Du er satt som kopimottaker på sak 2018/7281 Vennlig hilsen Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Sakshandsamar, telefon...
Viser til henvendelse 21.8.18 hvor du ønsker innsyn i følgende rapport: - 2017/17358-006, datert 13.10.2017 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER T...
Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy
Svar frå Brønnøy kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei! Vedlagt følger åttende og siste forsendelse - datert 01.05.14 - 13.04.15 , da håper jeg at du har fått alt det du etterspurte. Ha en fin dag...
Postliste i henhold til arkivlovens bestemmelser
Oppfølging send til Sykehusinnkjøp HF av Bendover den .
Vellukka.
Kjære Post, Takk skal du ha. Med vennlig hilsen, Bendover
  Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i. Beklager sen respons...
Sakstittel: Innsynshenvendelser 5 2018 - Samlesak Saksnr: 2018/175937 Svar på innsynshenvendelse Vi viser til din henvendelse av 14/08-2018 der du...
Hei Datatilsynet har mottatt en avviksmelding fra Bergen kommune, se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………...
Lønninger ved UiB
Svar frå Universitetet i Bergen til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Hei Vi viser til ditt innsyn av 8. juli. Vedlagt følger svar på innsyn i gjennomsnittlig årslønn etter stillingskode ved UiB.   Mvh Robert Kjæ...
Viser til din henvendelse 14.8.18 med begjæring om innsyn i følgende dokument: - 2015/256878-003 U, datert 22.12.2015 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETT...
Vi har mottatt dine henvendelser hvor du ber om å få tilsendt tre dokumenter i sak 2014/94747 – Farstad Samdrift.   2014/94747-001 U, datert 15.04...