Vis og søk i førespurnader (page 19)

  

1294 krav om innsyn funnet

Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar frå Sarpsborg kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Oversender gjeldende avtale vedrørende Sarpsborg kommunes saksbehandlingsløsning.   Pål Nilsen Enhetsleder IKT Enhet kommunikasjon og service...
Vår ref 2016/16558 Vennlig hilsen Anna Auganes | regulering- og byggesakssjef e-post: [epostadresse] Arne Larsen Deres referanse Vår referanse 2...
  Vedlagt følger etterspurt dokument.         Vennlig hilsen   Ingunn Kilen Thomassen Juridisk seniorrådgiver [1]Akom_logo_uten-ramm...
Lovdata klagesak
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Vellukka.
Sak: 18/3462-13 Diverse krav om innsyn i dokumenter Dokument: Kgl res - Klage på vedtak om avslag på begjæring om innsyn fra Gratis Rettskilder Vi vi...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar frå Fredrikstad kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Vår ref 2018/11956 Vennlig hilsen Ketil Johansen | IT-sjef e-post: [epostadresse] Solveig Averøy Deres referanse Vår referanse 2018/11956-10-195...
Hei.   Vi forstår innsynsforespørselen datert 2.10.2018 slik at det bes om kontrakter knyttet til kommunens sak-/arkivløsning. For Oppegård kommune...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar frå Sola kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Se vedlegg   Dokumentsenteret Solveig Averøy Vår dato 08.10.2018 Vår ref 17/871 Arkivkode FE-041, HIST17/341 Saksbehandler Jakub Gadocha Deres...
Innsynsbegjæring - Lønn politisk ledelse
Svar frå Arendal kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Hei Solveig   Her er opplysningene du har bedt om:   +------------------------------------------------------------------------+ | | | |Årslønn...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar frå Askim kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Hei,   Viser til deres innsynsbegjæring datert 3.10.2018 hvor dere ber om innsyn i dokumenter knyttet til innkjøp av vårt sak / arkivsystem.  ...
Innsyn i rammeavtale Sak/arkiv
Svar frå Moss kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Hei, Vi vedlegger som avtalt dokumenter i henhold til deres krav om innsyn. * Anskaffelsesprotokoll (vedlegges) * Åpningsprotokoll (vedlegges) * Korr...
Hei! Dette er dokumentene som fylkeskommunen har angående denne saken. Vennlig hilsen Aust-Agder fylkeskommune Postmottak E-post: [Aust-Agder fylkes...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system
Svar frå Horten kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Se vedlagte dokumenter   -------------------------------------------------------------------------- HORTEN. Mulighetene er akkurat her. Ta hens...
Innsyn i rammeavtale sak/arkiv
Svar frå Larvik kommune til Solveig Averøy den .
Vellukka.
Se vedlagte dokumenter                    Med hilsen   Larvik kommune   Sentralbordet: 33 17 10 00  Servicetorget: 33 17 10 10  [Larvik...
Lønninger i Finansdepartementet
Svar frå Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Vellukka.
Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata Dokument: Innsyn i lønnsdata Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos o...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar frå Bergen kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Vedlagt følger postlisten fra Kommuneadvokaten, Bergen kommune for perioden 01.06.2018-27.09.2018. Med vennlig hilsen Kommuneadvokaten Hilde Andersen...
Postjournal for 2008 - 2016, Trøgstad
Svar frå Trøgstad kommune til Hallvard Nygård den .
Delevis vellukka
  AVSLAG PÅ INNSYNSBEGJÆRING   Vi viser til klage på innsynsbegjæring av 19.9.2018 , og tidligere oversendte dokumenter for deler av tidligere i...
Sak: 18/4609-4 Begjæring om innsyn i eldre arkivdokumenter fra historisk base 1991-2003 - 91/319 Dokument: Dokumenter fra Riksarkivet sak 91/319-10 V...
Hei.   Ut fra din siste e-post av 11. september, forstår jeg at du ikke har fått dokumentet. I vårt system så jeg at dokumentet du etterspurte ble...
Vedlagt svar frå Sivilbombodsmannen den 11. september 2018
Vedlagt følger detaljregnskap for Sjøvegan statlige asylmottak for perioden 01.01.2010-31.08.2018. Kommunen skiftet økonomisystem mellom år 2013 og...
Tall på flygninger natterstid
Svar frå Avinor AS til Kyrre Sørensen den .
Vellukka.
Hei,   «Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt, eller delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?» Vedla...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar frå Trondheim kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Vår referanse: Saksnr: 18/29483-2 Løpenr: 174178/18 Saksbehandler: Vilde Christoffersen Walsø Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med venn...
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar frå Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
Postjournal kommuneadvokaten
Svar frå Ålesund kommune til Andrine Paulsen den .
Vellukka.
Hei, Se vedlegg:   Vennlig hilsen Lillian Vevang konsulent   Ålesund kommune Servicetorg og dokumentsenter Postboks 1521 6025 Ålesu...
Det vises til vedlagte dokument.   Brevet sendes kun elektronisk.     Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelse...