Vis og søk i førespurnader

  

1917 krav om innsyn funnet

Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Vågan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei igjen Du finner det du ber innsyn i på Vågan kommune sine hjemmesider under politikk og i møtekalenderen under siste avholdte kommunestyret sitt m...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Nes kommune (Akershus) til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Viser til innsynsbegjæring. Vedlagt er reglementet jeg tror du ber om.   Med vennlig hilsen   Are Ausland Fagansvarlig politisk sekretariat...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Molde kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei,   Det vises til henvendelse datert 24.6.2019 hvor det bes om innsyn i kommunens reglement for folkevalgte.   Molde kommune har pr i dag f...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Leka kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Her er Leka kommunes reglement som gjelder folkevalgte. Med vennlig hilsen Kirsti Hoff Konsulent Leka kommune -----Opprinnelig melding----- Fra:...
Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Nærings- og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Røros kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei, Vi har ikke noe tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Ellers så se link til https://roro...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Skaun kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
    Med hilsen Gunnhild Landrø enhetsleder [1]Skaun-logo+visjon-liggende-100px Servicekontoret Postboks 74, 7358 Børsa Tlf.: 72 86 72 00 (...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Vanylven kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei   Oversender relevante dokument for folkevalde. Vi har ikkje eit eige reglement som heiter reglement for folkevalde.         Med hel...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Gjesdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei Sender vedlagt dokument etter forespørsel om innsyn. Vennlig hilsen Gjesdal kommune Gjesdal kommune - Vi strekker oss lenger -----Opprinnelig...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sveio kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
God ettermiddag,   Viser til ditt innsynskrav av 24. juni 2019. Du etterspørs kommunen sitt reglement for folkevalde. Vedlagd ligg Sveio kommune s...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Kvinnherad kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Viser til motteke e-post 25.6, og sender reglement for dei politiske organa i Kvinnherad kommune.   Mvh Bente Høyland  | politisk sekretæ...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Osen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei. Viser til innsynskrav. Vedlagt følger reglement for folkevalgte i Osen kommune. Mvh Roar Leirset Rådmann Osen kommune -----Opprinnelig melding-...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Stordal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Legger ved gjeldande reglement for folkevalde for Stordal kommune. Med venleg helsing Alexander Oudijk Konsulent Stordal kommune -----Oppri...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Grue kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Vedlagt oversendes reglement for folkevalgte. Med vennlig hilsen [1]Grue_logo_rgb_pos Servicetorg [2]Grue_banner_rgb beskjær         Ref...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Forsand kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
  Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Saksbeh Ref. 2016000226-12 Arkivkode /K1 - 044 Dato: 29.06.2016 Politisk reglement og delegasjonsregle...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Averøy kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Vedlagt følger etterspurte dokumenter. Mvh Kristen Vorpvik 71513524 Arkivleder, Averøy kommune -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salves...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Servicetorget i Ringerike kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2947-3 Saksbehandler: Jan Hatten Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Jan Hatten Forvaltning og...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Fauske kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Du har mottatt en epost fra Fauske kommune.   Se vedlegg.   Dato: 26.06.2019 Vår ref.: 19/9615 Deres ref.: Saksb.: Berit Vestvann Johnsen Polit...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Utsira kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei Oversender møtereglement for politiske utvalg i Utsira kommune. Vennlig hilsen Arnstein Eek -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salves...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Austrheim kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Heisan Sender dokument som det er bedt om innsyn i.   Mvh Ketil Tjore Servicekontoret Austrheim kommune           Compilo Page 1...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Steigen kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei   Viser til e-post med spørsmål om innsyn i reglement.   Steigen kommune har diverse reglement for folkevalgte organ fra 1992. Disse er ikke v...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Askim kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei Askim kommune har ikke tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen.     [1]blaa   Med...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Røyrvik kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Her er Røyrvik sine reglement for formannskap og kommunestyret   Ola Peder Tyldum Rådmann / Raerieålma   Tlf.          74336300 / 7433...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Hjelmeland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Sjå vedlagte saksdokument   ArkivReferanse:#dfd37e5b49f349a38731a6e94d083b622014000439#ACOS.WEBSAK# Fædrelandsvennen AS Postboks 369 4664 KRISTIAN...
Hei Vedlagt følger etterspurte dokumenter. Med vennlig hilsen   Lindesnes kommune v/Monica Nilsen Post/arkiv Tlf. 38 25 33 76 -----Opprinnel...