Vis og søk i førespurnader

  

1502 krav om innsyn funnet

Datainnbrudd - Barenbokkritikk.no
Oppfølging send til Datatilsynet av Hallvard Nygård den .
Ventar på svar.
Kjære Arkiv, Da skal den være sendt. De har mottatt referanse "AR307149341". Korrekt navn er "Barnebokkritikk.no". Ser det var skrivefeil i forrige...
Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben
Svar frå Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Ventar på svar.
Vår saksreferanse: A03 – S:19/00725     Hei   Vi bekreftelser på mottak av din innsynsbegjæring datert 18.02.2019.     Med hilsen Nasjonal sik...
Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring. Mvh Fredrikstad kommune Mona Henriksen Kommuner og fylkeskommuner, departementer med underliggende organe...
Nye pass.
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Geirr D. Cranner den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Geirr D. Cranner Deres ref. Vår ref. 19/912 - LIJO Dato 20.02.2019 Begj...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/2656
Klage sendt til Datatilsynet av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Datatilsynet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndterin...
Melding om avvik - TOLLDIREKTORATET, sak 2018/1144
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Delevis vellukka
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter. Dokument 18/01144-4 er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 1 og 3. Det gis avslag på innsyn i dette dokum...
Lønnsnivå Frogn Kommune
Svar frå Frogn kommune til Andreas Normann den .
Ventar på kategorisering.
Hei. Vedlagt følger ny oversikt, denne gangen med alle stillingskoder. Med vennlig hilsen Annett Eliassen Regnskapssjef Besøksadresse:  Rådhusvei...
Til Halvard Nygård   VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV – KLAGE OVER INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din...
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 3...
Datainnbrudd - Earlyford.no
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra earlyford.no/Pitstop Norway AS/Syse AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………...
Datainnbrudd - Haveli Tandoori AS
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra havelikalbakken.no/Haveli Tandoori/ISPHuset Nordic AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201902216-3 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med m...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Svar frå til Ørvar Sigfusson den .
Ventar på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Kjære Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Jeg finner ikke på nettsider kommisjonens beslutninger om siste begjæring om gjenopptakelse av...
Lønn i Direktoratet
Førespurnad til Nasjonalt utdanningsenter for samfunnssikkerhet og beredskap, gjort av Martin Jensen. Annotert av Martin Jensen den .
Vellukka.
Savr jeg fikk fra DSB inkluderer svaret fra Nasjonalt utdanningsenter for samfunnssikkerhet og beredskap
Innsyn i avtale mellom Atea og DSB Ventar på kategorisering.
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
Innsynshenvendelse utdeling til organer innom Oslo kommune
Svar frå til Ørvar Sigfusson den .
Har ikkje informasjonen.
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokume...
Chromebook prosjektet i Askerskolen: Risikovurdering og DPIA
Svar frå Asker kommune til Nicolai Langfeldt den .
Rapportert til admininstrator
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/291-5 Løpenr: 13322/19 Saksbehandler: Ivar Berg Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Kunnskapsse...
Rapport om penetrasjonstest
Klage sendt til Kristiansand kommune av Harald den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Kristiansand kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Kristiansand kommu...
API for HEIMDALL-1 og HEIMDALL-1-UHF, sak (2017/2135)
Svar frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Message in English below. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vennlig hilsen Nasj...
Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski
Klage sendt til Utanriksdepartementet av Stian Øby Johansen den .
Ventar på handsaming av klage.
TIl den det måtte angå, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet...
Datainnbrudd - Springbook.no / Videoarkivet AS
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Hei Se vedlegg for innsyns i saksdokument. Vennlig hilsen Linda M. Torper Bystrøm arkivleder, Datatilsynet …………………………………………………………………………………………………………...
Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet - sak 2018/232790-5. Med vennlig hilsen   Marie Svenningsen Personalkonsulent Mattilsynet, hovedk...
Turid Lesteberg ønsker å kalle tilbake meldingen Svar på innsynshenvendelse av 7.2.19 på sak 2016 sak 167131827-10 Innvilget innsyn.