Vis og søk i førespurnader

  

2019 krav om innsyn funnet

Melding om avvik - AKLINIKKEN MAJORSTUEN AS, sak 2017/1773
Førespurnad send til Datatilsynet av Elzbieta Johansen den .
Ventar på svar.
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1773, Melding om avvik - AKLINIKKEN MAJORSTUEN AS Henvendelsen er laget ved hjelp av Avviksportalen...
Kjære Datatilsynet Søker innsyn i: - Sak 2017/1758, CompuGroup Medical Norway AS - Utlevering av pasientjournaler fra A Klinikken AS Henvendelsen...
Videresendingsregler for epost
Svar frå Rogaland fylkeskommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Rogaland fylkeskommune har mottatt e-posten din. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Rogaland fylkeskommune har motteke e...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Dønna kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Jeg har ikke funnet ett eget reglement for folkevalgte. Kun reglement for det enkelte politiske organ (kommunestyrets osv.). Jeg oppfatter deg ik...
Kjære Hafslund Nett AS, I følge pressemelding fra Wirepas[1] bruker Aidon-målerne som Hafslund Nett har tatt i bruk, Wide Area Mesh fra Wirepas. Hvi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sør-Aurdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte dokument.   Vennlig hilsen Sør-Aurdal kommune   ArkivReferanse:#a66f668043484f6ab0bda3054d2ba9392019000025#ACOS.WEBSAK# Sør-Aurd...
Norske filmverk før 1940 som ikke er tapt?
Førespurnad send til Nasjonalbiblioteket av P. Reinholdtsen den .
Ventar på svar.
Kjære Nasjonalbiblioteket, Har dere oversikt over hvilke norske filmverk fra før 1940 som ikke er gått tapt? F.eks. anses slik jeg forstår det den f...
Innsyn i lønn
Klage sendt til Sørlandet Sykehus HF av Per Morten den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Sørlandet Sykehus HF, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Sørlandet Sykehus...
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Svar frå Hemne kommune til Tor med hammeren den .
Ventar på kategorisering.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2-57 Løpenr: 22979/19 Saksbehandler: Eva Randi Oldervik Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. SVAR - INNSYN ETTER OFFEN...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Tromsø kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei!   Jeg må bare beklage at vi ikke svarer på dette før nå.   Når det gjelder reglement for folkevalgte har vi ikke et samlet, men flere. De...
Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn
Svar frå Forsvarsbygg til Reomontoralius den .
Ventar på kategorisering.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/1357 - 2 | | Dato:        ...
  Fylkesmannen oversender henvendelse til kommunen for videre oppfølging - Oslo kommune - innsyn i antall lærere på TiP ved Kuben vgs Vår dato: Vå...
Tilbakemelding på innsynshenvendelse. Ordførerens/kommunens dialog med TrønderEnergi pr mail og sms følger vedlagt. Roan kommune for ordfører Einar...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar frå Sveio kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref 2019/14118 Vennlig hilsen Silje Sævik Bøe | seniorrådgjevar e-post: [epostadresse] Vår dato: Vår ref: 13.08.2019 2019/14118 Deres dato...
Vi viser til sak 19/3303-3 og oversender herved vedlagte dokument. Deres saksbehandler er Ann Karin Viggen Deres referanse er Med vennlig hilsen An...
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har mottatt eposten din. Vi vil behandle henvendelsen så snart som mulig.   D...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Oppfølging send til Voss kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Postmottak Voss kommune, Det er uke 33. Når kan jeg forvente svar denne uka? Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19 Saksbehandler: Annie Sørdal Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMM...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sirdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
-----Opprinnelig melding----- Fra: Inge Hedenstad Stangeland <[epostadresse]> Sendt: fredag 9. august 2019 09:49 Til: Sentralarkivet <[Sirdal kommune...
Kjære Ingunn Golmen, Takk for din tilbakemelding. Sitat fra veilederen til Offentleglova: «Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein op...
Tor med hammeren [Innsyns-e-postadresse #2075]     Det vises til begjæring om innsyn av lørdag 27.juli og klage av tirsdag 6.august på Klæbu k...
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...
Hei, Vi har dessverre ikke mottatt noe tidligere. Men hvis du kan skrive spesifikt hva du vil ha innsynsbegjæring i kan vi hjelpe deg. Mvh Christoffe...