Vis og søk i førespurnader

  

1531 krav om innsyn funnet

Rapport om penetrasjonstest
Svar frå Kristiansand kommune til Harald den .
Ventar på kategorisering.
Det vises til Fylkesmannens behandling av klage over avslag på begjæring om innsyn i kommunens saksdokument 201901421 – rapport vedrørende inntrengni...
Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for eInnsyn   Vedlagt følger dokument 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,...
Direktoratet for forvaltning og IKT Dokumentet 19/00633-2 Svar på klage - vedtak om innvilget innsyn i dokument nummer 17/00093-1 for saken Klage på...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Svar frå Fredrikstad kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Rapport fra Mnemonic om skript bruk av skoleelev
Svar frå Bergen kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på svar.
Vi bekrefter å ha mottatt din e-post, som vil bli formidlet til rett avdeling.   Med hilsen Bergen kommune
Datainnbrudd - Sunwind/Firmawebben
Svar frå Nasjonal sikkerhetsmyndighet til Hallvard Nygård den .
Ventar på kategorisering.
+------------------------------------------------------------------------+ | Forsvarsdepartementet | | Vår ref:      2019/734 - 3 | | Dato:        ...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og sendt videre for behandling. Vi gjør oppmerksom på at personsensitive...
Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo
Svar frå til Ørvar Sigfusson den .
Svært forseinka.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Krav om innsyn i dokument 21 i sak 18/5299 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 13 jf. fvl. § 13,1.2. Vi gjør oppmerksom på at du etter offe...
Hei,   Se vedlagte saksdokument.     Med hilsen Postmottak Politidirektoratet Ørvar Sigfusson Deres referanse: NATIONAL POLICE DIRECTO...
Asker kommune har sendt svar på klage utenom mimes brønn. Her vedlagt. Nicolai Langfeldt Nicolai Langfeldt Seneds pr e-post til [epostadresse] Dere...
  Dispensasjon for skremming av sangsvaner i Nautå naturreservat i tilknytning til Evenes (Harstad/Narvik) lufthavn, Evenes. 2019: Dispensasjon for...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-38 i sak mottatt 10.04.2019 07:57:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-37 i sak mottatt 10.04.2019 07:52:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet...
Hei   Viser til din e-post om feil adresse på brev.   Ved en inkurie ble brevet dessverre sendt  til feil adresse, her kommer brevet på nytt t...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Svar frå Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-93 Løpenr: 10834/19 Saksbehandlar: Marita Teigen Gamlemshaug Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Marit...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Se vedlagte saksdokumenter. Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 18/3242-9 10. april 2019 Oversendelse av...
Se vedlagte saksdokumenter.   Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 18/3242-9 10. april 2019 Oversendelse...
Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er mottatt. Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig. Dette er ein...
Avgangen til Kristin Berge Ass.rektor på Strømmen vgs.
Klage sendt til Akershus fylkeskommune av Thomas Wissmark den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Akershus fylkeskommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Akershus fylkesk...
Avgangen til Jon Espen Engø, (Espen Engø avdelingsleder TiP) fra Kuben vgs.
Svar frå til Thomas Wissmark den .
Ventar på kategorisering.
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...
Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videre...