Vis og søk i førespurnader

  

1408 krav om innsyn funnet

Postjournal for 2008 - 2018, Ullensaker
Svar frå Ullensaker kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på kategorisering.
Hei,   Vi viser til din henvendelse av 05.12.2018 om når tid du kan forvente svar angående postlister.   Vi har purret på dette tidligere over...
Postjournal for 2008 - 2016, Marnardal
Svar frå Marnardal kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref 2018/976 Vennlig hilsen Lillian Knaben | arkivpersonale e-post: [epostadresse] Marnardal kommune Service Hallvard Nygård DERES REF: VÅR...
Avvik innsendt til avvik@sykehusinnkjop.no fra Rambøll v/Florian Franz
Oppfølging send til Sykehusinnkjøp HF av Bendover den .
Delevis vellukka
Kjære Post, Takk for svar. Ber om at dere sender kopi av alle dokumentene i oppgitte sak 2017/1031-53 Med vennlig hilsen, Bendover
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Avviksregisteret
Svar frå Sykehusinnkjøp HF til Bendover den .
Vellukka.
Hei Vedlagt følger innsyn i avviksregistrert. Med vennlig hilsen Sykehusinnkjøp HF -----Opprinnelig melding----- Fra: Bendover <[Innsyns-e-postadres...
Bistand - revisjon av kildekode og arkitektur
Førespurnad send til Valgdirektoratet av Petter Smart den .
Ventar på svar.
Kjære Valgdirektoratet, Ber om innsyn etter offentleglova: I rapporter som ble utarbeidet på bakgrunn av sak 2018/25 Bistand - revisjon av kildekode...
Sikkerhetshull hos Hamos Forvaltning IKS
Oppfølging send til Hamos Forvaltning IKS av Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Kjære Per-Jostein Blokkum, I eposten fra 20.09.2018, ble det sendt over aksjonsliste/timeline eller andre vedlegg? Hvor er eposten som brevet ble se...
Postjournal for 2008 - 2017, Vega
Oppfølging send til Vega kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Kjære Vega Infoavdeling, Dataene er allerede gjennomgått og kontrollert i forbindelse med original publisering. Stemmer ikke det? Med vennlig hilse...
Postjournal for 2008 - 2016, Røst
Klage sendt til Røst kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Røst kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Røst kommune sin håndterin...
Postjournal for 2008 - 2015, Aurland
Klage sendt til Aurland kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Aurland kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Aurland kommune sin hån...
Postjournal for 2008 - 2015, Sandøy
Oppfølging send til Sandøy kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Sandøy kommune, Forespørselen gjelder postlister 2008 til 2015. Er klage oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få et saksnummer? Har ikke hørt no...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Oppfølging send til Klepp kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Klepp kommune, Har ikke hørt mer i saken siden august. Er den oversendt Fylkesmannen? Kan jeg få kopi? Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?...
Postjournal for 2008 - 2016, Selje
Klage sendt til Selje kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Selje kommune, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Selje kommune sin håndter...
Postjournal for 2008 - 2018, Gamvik
Klage sendt til Gamvik kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære postmottak, Det er nå desember. Forrige svar var i august med estimat på at problemene skulle være i orden i løpet av august. Når forventes a...
Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand
Klage sendt til Tvedestrand kommune av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Tvedestrand kommune, Har mottatt postliste for 2008 og venter enda på de resterende årene. Det har gått noen måneder siden forrige svar. Når fo...
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes kommune
Oppfølging send til Sandnes kommune av Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Kjære Sandnes kommune, Takk! Har først fått lest grundig gjennom innholdet nå. I epost fra leverandøren 06.09.2018: "Som en oppfølging av telefon...
Kjære Moen, Ole Jomar, Når kan jeg forvente svar? Innsynshenvendelsen er kun delvis behandlet. Med vennlig hilsen, Hallvard Nygård
Valg av nye trikker i Oslo
Svar frå Ruter AS til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
  Juridisk avdeling Ruter# pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 32...
  Juridisk avdeling Oslo kommune, Byrådsavdeling for kunnskap og helse Rådhuset 0037 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/...
Kjære Ballangen kommune, Har ennå ikke mottatt svar på innsynsbegjæringen. Viser til offentlighetsloven. Med vennlig hilsen, Erling Knudsen
Til Halvard Nygård VEDK. SIKKERHEITSHOL / ISY PROAKTIV Viser til tidlegare korrespondanse, seinast din e-post motteken 30. november 2018. Vi avventar...
Registreringen av NORWEGIAN UNIX USER GROUP
Svar frå Brønnøysundregistra til Hans-Petter Fjeld den .
Ventar avklaring
Hei Du kan bestille innsendte dokumenter til et gebyr på kr 241,-. Norwegian Unix User Group (NUUG) 979629079 er registrert 09.03.98. Gi gjerne en til...
Lovdata innsyn nytt forsøk del 1
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Ventar på kategorisering.
Sak: 17/469-16 Forliksrådene 2017 Dokument: Informasjon Lovdata Pro-brukere Dykkar krav om innsyn i dokument er dels innvilga. Unntaket skjer med heim...
Lovdata liste over saker
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Ventar på kategorisering.
Sak: 10/350-67 Se sak 200507170 - Styrkebrønnen ( Georgia ) Dokument: Lovdata Vi viser til Deres krav om innsyn. Vi har foretatt en fornyet vurdering...