Detaljer for førespurnad “Opphavsrettsstatus for aksjonærregisteret?

Hendingshistorikk

Denne tabellen viser dei tekniske detaljane til interne hendingar som skjedde med denne førespurnaden på Mimes brønn. Dette kan brukast til å generera informasjon om der raskt ulike etatar svarar på førespurnader, mengd førespurnader som krev papirpostsvar og mykje meir.

Åtvaring! For å bruka desse dataa ordentleg, vil du trenga god kunnskap om brukaråtferd på Mimes brønn. Korleis, kvifor, og av kven førespurnader er kategorisert er ikkje berre enkelt, og det vil vera brukarfeil og uklarheter. Du vil òg ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten styresmaktene brukar han. Og du må vera ein dugeleg statistiker. Kontakt oss gjerne med spurnad.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
449 sent 2015-12-04 11:15:10 +0100 waiting_response 2015-12-04 11:15:10 +0100 waiting_response outgoing
459 followup_sent 2015-12-10 12:29:13 +0100 outgoing
460 response 2015-12-10 12:29:43 +0100 2015-12-10 12:35:47 +0100 waiting_response incoming
461 status_update 2015-12-10 12:35:47 +0100 waiting_response 2015-12-10 12:35:47 +0100 waiting_response
462 response 2015-12-10 12:53:42 +0100 2015-12-10 13:25:27 +0100 waiting_response incoming
463 resent 2015-12-10 13:25:27 +0100 waiting_response outgoing
464 response 2015-12-10 13:25:55 +0100 2015-12-10 13:28:34 +0100 waiting_response incoming
465 comment 2015-12-10 13:28:15 +0100
466 status_update 2015-12-10 13:28:34 +0100 waiting_response 2015-12-10 13:28:34 +0100 waiting_response
484 response 2016-01-08 12:52:25 +0100 2016-01-08 13:34:25 +0100 waiting_response incoming
485 status_update 2016-01-08 13:34:25 +0100 waiting_response 2016-01-08 13:34:25 +0100 waiting_response
513 response 2016-01-27 14:24:45 +0100 2016-01-28 16:00:16 +0100 partially_successful incoming
514 status_update 2016-01-28 16:00:16 +0100 partially_successful 2016-01-28 16:00:16 +0100 partially_successful
572 comment 2016-03-26 11:15:40 +0100
573 comment 2016-03-26 17:50:48 +0100
1913 comment 2016-10-26 10:03:05 +0200

Her tyder skildra når ein brukar klargjer kor i prosessen saka er kome, og kva som seinst førde fram til det. Berekna viser til tilhøve utledet av Mimes brønn, som ikkje kom frå skildringa til brukaren. Sjå søketips for skildring av dette.

Du kan få tak i denne sida på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-sidan for førespurnaden. Sjå API-dokumentasjonen.