Detaljer for førespurnad “Lønnsnivået ved Oslo universitetssykehus HF

Hendingshistorikk

Denne tabellen viser dei tekniske detaljane til interne hendingar som skjedde med denne førespurnaden på Mimes brønn. Dette kan brukast til å generera informasjon om der raskt ulike etatar svarar på førespurnader, mengd førespurnader som krev papirpostsvar og mykje meir.

Åtvaring! For å bruka desse dataa ordentleg, vil du trenga god kunnskap om brukaråtferd på Mimes brønn. Korleis, kvifor, og av kven førespurnader er kategorisert er ikkje berre enkelt, og det vil vera brukarfeil og uklarheter. Du vil òg ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten styresmaktene brukar han. Og du må vera ein dugeleg statistiker. Kontakt oss gjerne med spurnad.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10981 sent 2018-07-02 00:08:32 +0200 waiting_response 2018-07-02 00:08:32 +0200 waiting_response outgoing
12046 followup_sent 2018-07-10 08:17:20 +0200 internal_review 2018-07-10 08:17:20 +0200 internal_review outgoing
12291 response 2018-07-11 15:59:05 +0200 2018-07-11 23:24:38 +0200 waiting_response incoming
12368 followup_sent 2018-07-11 23:24:34 +0200 outgoing
12369 status_update 2018-07-11 23:24:38 +0200 waiting_response 2018-07-11 23:24:38 +0200 waiting_response
12650 response 2018-07-13 18:43:17 +0200 incoming
12798 response 2018-07-16 13:04:44 +0200 incoming
12840 response 2018-07-17 10:11:52 +0200 2019-06-11 18:29:32 +0200 partially_successful incoming
16164 status_update 2019-06-11 18:29:32 +0200 partially_successful 2019-06-11 18:29:32 +0200 partially_successful

Her tyder skildra når ein brukar klargjer kor i prosessen saka er kome, og kva som seinst førde fram til det. Berekna viser til tilhøve utledet av Mimes brønn, som ikkje kom frå skildringa til brukaren. Sjå søketips for skildring av dette.

Du kan få tak i denne sida på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-sidan for førespurnaden. Sjå API-dokumentasjonen.