Detaljer for førespurnad “Forsvarsministerens lønn og kalenter for 2017

Hendingshistorikk

Denne tabellen viser dei tekniske detaljane til interne hendingar som skjedde med denne førespurnaden på Mimes brønn. Dette kan brukast til å generera informasjon om der raskt ulike etatar svarar på førespurnader, mengd førespurnader som krev papirpostsvar og mykje meir.

Åtvaring! For å bruka desse dataa ordentleg, vil du trenga god kunnskap om brukaråtferd på Mimes brønn. Korleis, kvifor, og av kven førespurnader er kategorisert er ikkje berre enkelt, og det vil vera brukarfeil og uklarheter. Du vil òg ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten styresmaktene brukar han. Og du må vera ein dugeleg statistiker. Kontakt oss gjerne med spurnad.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4260 sent 2017-08-19 11:33:48 +0200 waiting_response 2017-08-19 11:33:49 +0200 waiting_response outgoing
5184 followup_sent 2017-11-05 11:52:46 +0100 internal_review 2017-11-05 11:52:46 +0100 internal_review outgoing
5439 response 2017-11-14 11:06:23 +0100 2017-12-30 21:40:09 +0100 rejected incoming
5599 status_update 2017-11-19 22:00:22 +0100 waiting_response 2017-11-19 22:00:22 +0100 waiting_response
6385 status_update 2017-12-30 21:40:09 +0100 rejected 2017-12-30 21:40:09 +0100 rejected

Her tyder skildra når ein brukar klargjer kor i prosessen saka er kome, og kva som seinst førde fram til det. Berekna viser til tilhøve utledet av Mimes brønn, som ikkje kom frå skildringa til brukaren. Sjå søketips for skildring av dette.

Du kan få tak i denne sida på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-sidan for førespurnaden. Sjå API-dokumentasjonen.