Detaljer for førespurnad “Finanstilsynets direktør Morten Baltzersens arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Hendingshistorikk

Denne tabellen viser dei tekniske detaljane til interne hendingar som skjedde med denne førespurnaden på Mimes brønn. Dette kan brukast til å generera informasjon om der raskt ulike etatar svarar på førespurnader, mengd førespurnader som krev papirpostsvar og mykje meir.

Åtvaring! For å bruka desse dataa ordentleg, vil du trenga god kunnskap om brukaråtferd på Mimes brønn. Korleis, kvifor, og av kven førespurnader er kategorisert er ikkje berre enkelt, og det vil vera brukarfeil og uklarheter. Du vil òg ha behov for å forstå offentlighetslovgivningen og måten styresmaktene brukar han. Og du må vera ein dugeleg statistiker. Kontakt oss gjerne med spurnad.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7195 sent 2018-02-18 10:16:05 +0100 waiting_response 2018-02-18 10:16:05 +0100 waiting_response outgoing
7196 response 2018-02-18 10:16:30 +0100 2018-02-21 21:05:27 +0100 waiting_response incoming
7346 status_update 2018-02-21 21:05:27 +0100 waiting_response 2018-02-21 21:05:27 +0100 waiting_response
7412 response 2018-02-26 13:51:59 +0100 2018-05-10 07:24:02 +0200 rejected incoming
8200 status_update 2018-05-10 07:24:01 +0200 rejected 2018-05-10 07:24:02 +0200 rejected

Her tyder skildra når ein brukar klargjer kor i prosessen saka er kome, og kva som seinst førde fram til det. Berekna viser til tilhøve utledet av Mimes brønn, som ikkje kom frå skildringa til brukaren. Sjå søketips for skildring av dette.

Du kan få tak i denne sida på maskinlesbart format som del av hoved-JSON-sidan for førespurnaden. Sjå API-dokumentasjonen.