Verran kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Verran kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Viser til innsynsforespørsel journalført hos oss i dag, 25.06.19. Vedlagt følger reglementsamling for Verran kommune. Verran Kommune Aud Lyngstad R...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?