Vennesla kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Vennesla kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei igjen! Vi har ikke noe tilleggsreglement, MEN satsene er oppdatert i forhold til det skrivet som ligger på hjemmesiden. Justeringene følger vedlag...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?