Vang kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Vang kommune
Svar frå Vang kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei Beklager, eg hadde fylt ut svaret og venta tilbakemelding frå ein anna kollega på svara, eg fekk aldri svar og har difor gløymd sende det til deg....
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Vang kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei! Vedlagt følgjer bestilt dokument. Med helsing Mette Hammerstad Sekretær -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[I...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?