Våler kommune (Østfold)

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Hei Dette er direkte fra valgsystemet Med vennlig hilsen Leif Ombustvedt Fagsjef regnskap +47 69 28 91 14 -----Opprinnelig melding----- Fra: Hara...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Våler kommune (Østfold) til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Videresendes. Med vennlig hilsen Sentralarkivet ved Bjørn Stian Stab HR og administrasjon +47 69 28 91 00 -----Opprinnelig melding----- Fra: Tar...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?