Vaksdal kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Vaksdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Sjå vedlagde dokument. Beklager at det har teke noko tid før du fekk svar.     Med vennleg helsing Sølvi Legård Politisk sekretær/fagleiar a...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?