Utsira kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Lønnsnivå i Utsira kommune
Svar frå Utsira kommune til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
Hei! Vi viser til din begjæring om innsyn og klage på mangelfulle opplysninger. Bakgrunnen for at du ikke har fått mer opplysninger er at vi ikke har...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?