Utsira kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Utsira kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei Oversender møtereglement for politiske utvalg i Utsira kommune. Vennlig hilsen Arnstein Eek -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salves...
Lønnsnivå i Utsira kommune
Svar frå Utsira kommune til Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Hei! Vi viser til din begjæring om innsyn og klage på mangelfulle opplysninger. Bakgrunnen for at du ikke har fått mer opplysninger er at vi ikke har...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?