UDI - Utlendingsdirektoratet

Ei offentleg styresmakt

10 førespurnader
Til Bård Magnus Fauske Dokumentet 18/02457-2 Svar på Innsynsbegjæring - Historisk arkiv - Dokumentnummer 2004/015195-15 i saken Innsynsbegjæring - Hi...
Hei, Viser til din forespørsel om innsyn i datamodellen samt brukermanual for datasystemet DUF. Vi kan dessverre ikke gi innsyn i datamodellen eller...
Kurs og arrangementer for kommunesektoren
Klage sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Andrine Paulsen den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utlend...
Lønnsnivået i UDI
Svar frå UDI - Utlendingsdirektoratet til Mona Olsen den .
Ventar på kategorisering.
Vi viser til vår e-post til deg datert 13. juli 2018.   Vi har nå fått tatt ut lønnsopplysninger for de to som var direktører i UDI forut for Frod...
Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet eller b...
UDIs korrespondanse med International Organization for Migration
Klage sendt til UDI - Utlendingsdirektoratet av Geir Eliassen den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utle...
Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på UDI - Utle...
Oppstilling av lønn testledere
Svar frå UDI - Utlendingsdirektoratet til Lisen Johansen den .
Vellukka.
Hei. Beklager. Ser at en 0 har forsvunnet i mitt svar, jeg korrigerer. Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere. Alder 43, årslønn kr 800.000,-....
Til Gorm Eriksen Dokumentet 15/08199-8 Svarbrev - manglende behandling av innsynskrav i saken Innsynsbegjæring - Informasjonskampanje frivillig retur...
Viser til innsynsbegjæring av 25.09.2015, der det bes om en oversikt som viser følgende: - innflytningstidspunkt - alder - kjønn - navn eller...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?