Troms politidistrikt

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Lønnsnivå i Troms politidistrikt
Svar frå Troms politidistrikt til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Dette er et automatisk svar fra [1][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. Vi bekrefter å ha mottatt din epost. Henvendelser til vårt e-p...
Politiapp i Troms
Klage sendt til Troms politidistrikt av Geir Eliassen den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Andreas Nilsen, Jeg har krav på et avslag med henvisning til paragrafer, som kan påklages. Ber om dette. Du har ikke anledning til å ignorere o...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?