Sykehuspartner

Ei offentleg styresmakt, òg kalla sykehuspartner

2 førespurnader
Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata
Svar frå Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Ventar på kategorisering.
Det vises til saken vedr iMOD og tidligere oversendelser. Basert på dokumenter som er oversendt, lukker vi nå innsynsbegjæringen med mindre vi hører...
Lønnsnivået i Sykehuspartner
Svar frå Sykehuspartner til Geir Eliassen den .
Vellukka.
Sykehuspartner HF viser til din innsynsbegjæring av 08.07.2018 om lønnsnivået i helseforetaket. Grunnlaget for innsynsbegjæringen er å finne i Lov o...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?