Sveio kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Førespurnad til Sveio kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Sivilombudsmannen har bedt FM i Vestland om informasjon. Saksnummer hos SM er 2019/3379.
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sveio kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
God ettermiddag,   Viser til ditt innsynskrav av 24. juni 2019. Du etterspørs kommunen sitt reglement for folkevalde. Vedlagd ligg Sveio kommune s...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?