Sula kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Sula kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei   Vi syner til førespurnad om innsyn i reglement for folkevalde. Våre reglement som omfattar dei folkevalde finn du her:   [1]https://www.sula....

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?