Stavanger kommune

Ei offentleg styresmakt

15 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Stavanger kommune
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på svar.
Valgprotokollene ligger tilgjengelig på vår nettside: https://www.stavanger.kommune.no/politikk/stavanger-kommunestyre-2019-2023/ Når det gjelder opp...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 - 19/09511-1 i sak mottatt 20.08.2019 08:32:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og r...
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.08.2019 - 19/09511-2 i sak mottatt 20.08.2019 08:40:00. Innsynsbegjæringen er behandlet, og r...
391676311 Marieroalleen - Konsulent - Trefaglig oppsummering (2017-11-23)
Svar frå Stavanger kommune til Fuglis den .
Ventar på kategorisering.
Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring 20.02.2019 - 391676311 Marieroalleen - Konsulent - Trefaglig oppsummering i sak mottatt 21.08.20...
Det vises til innsynsbegjæring i dokumenter i sak 2018/17665. Dokumentet inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Stavanger Parkering har...
Kjære Christian Tønnevold, Venter enda svar på "Sak 2018/21782, Klage - Parkering av hybridbil - Stavanger parkeringsselskap KF". Dere er kraftig i...
Innsynsbegjæring 30.07.2018 i -18/14381-4 - Innsynskrav
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Stavanger kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Hei, Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4. Innsyn i saken innvilges. Med Vennlig Hilsen, Stavanger Parkeringsselskap KF -----Opprinnelig meldi...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Lønnsnivået i Stavanger kommune
Svar frå Stavanger kommune til Olivia Paulsen den .
Ventar på kategorisering.
Olivia Paulsen   Vedlagt finner du 2 regneark. Vi har måttet ta noen forutsetninger, de er beskrevet under.   Rådmann og direktører.xlsx: -...
Hei   Dette er de siste dokumentene i saken.   Hilsen Kari Bang Jacobsen [1][epostadresse] Tlf 51507248/90542377 Innbyggerservice Inn...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?