Stavanger kommune

Ei offentleg styresmakt

10 førespurnader
Kontrollsanksjoner i 2018 og 2019
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Det vises til innsynsbegjæring i dokumenter i sak 2018/17665. Dokumentet inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Stavanger Parkering har...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Stavanger kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Kjære Christian Tønnevold, Venter svar på denne innsynshenvendelsen til korrekt avsenderadresse. Trykk "Svar" på "Outlook" eller hva enn dere bruker....
Hei, Viser til innsynsbegjæring 19/12326-4. Innsyn i saken innvilges. Med Vennlig Hilsen, Stavanger Parkeringsselskap KF -----Opprinnelig meldi...
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv
Svar frå Stavanger kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.
Lønnsnivået i Stavanger kommune
Svar frå Stavanger kommune til Olivia Paulsen den .
Ventar på kategorisering.
Olivia Paulsen   Vedlagt finner du 2 regneark. Vi har måttet ta noen forutsetninger, de er beskrevet under.   Rådmann og direktører.xlsx: -...
Hei   Dette er de siste dokumentene i saken.   Hilsen Kari Bang Jacobsen [1][epostadresse] Tlf 51507248/90542377 Innbyggerservice Inn...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?