Statsministerens kontor

Ei offentleg styresmakt

13 førespurnader
Vi viser til din e-post 14. august 2018 hvor du ber om innsyn i "Per Sandbergs kommunikasjon med SMK angående sin avgang som fiskeriminister" Inn- og...
  Det vises til henvendelser 11. og 12. juli 2018 som vi oppfatter som en forespørsel om ny vurdering eller utvidet begrunnelse i forbindelse med i...
Lønnsnivået ved Statsministerens kontor
Svar frå Statsministerens kontor til Marte Nilsen den .
Delevis vellukka
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Tidligere statsministerlønninger
Svar frå Statsministerens kontor til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Mona Olsen, Takk for din henvendelse. Statsministerens godtgjørelse fastsettes årlig av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap....
Vi viser til tidligere kommunikasjon i denne saken, senest sin e-post 17. mai 2018 der du ber om at vi anmoder personene som har krav på taushet om sam...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. We hereby confi...
Statsministerboligen og trikkesporet
Svar frå Statsministerens kontor til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Du kan ringe til telefonnummer 901 55 998 i morgen (9. januar 2018) mellom kl. 09.15 og kl. 09.30. Med vennlig hilsen Statsministerens kontor, postm...
Ministrenes lønn og personalmapper
Svar frå Statsministerens kontor til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
  Vi viser til krav om innsyn 22.8.2017. Vedlagt følger innholdet i personalmapper for statsrådene Dale, Hauglie, Helgesen, Helleland, Jensen, Sann...
Vi viser til ditt svar av 22082017, hvor du opplyser at du ikke har mottatt svar på innsynskrav om personalmappe tidligere. Denne e-posten ble sendt...
Brodtkorbs kunder
Svar frå Statsministerens kontor til Daniel den .
Delevis vellukka
Hei, Vi viser til din e-post 22. desember 2016, der du ber om innsyn i et dokument med en oversikt over statssekretær Julie Brodtkorbs tidligere kunde...
Innsyn i henvendelse om Keshe Foundation
Førespurnad til Statsministerens kontor, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Det er vel ingenting som tyder på at budskapet i disse skrivene om gratis energi er reelt. En kan lese mer om Keshe Foundation på http://tovsugeren.b...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?