Statens legemiddelverk

Ei offentleg styresmakt

4 førespurnader
Vi viser til deres innsynskrav Begjæring om innsyn i sak 18/07725-2 i sak mottatt 15.03.2019 12:01:00. Innsynskravet er behandlet, og resultatet er v...
Hei igjen, Beklager at vedlegget ikke ble med. Det kommer her. Hilsen Ingrid Risan Mathisen Rådgiver, virksomhetstillatelser Telefon: 22 89 77 07 ht...
Lønnsnivået hos Statens leggemiddelverk
Svar frå Statens legemiddelverk til Geir Eliassen den .
Ventar på kategorisering.
Hei, Vedlagt oversendes oppstilling som viser navn, lønn og stilling til alle ledere ved Statens legemiddelverk. Vennlig hilsen Jan Christian Pede...
Medisinsk cannabis hos Statens legemiddelverk
Svar frå Statens legemiddelverk til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Hei,   Nedenfor følger de opplysningene som vi kan gi ut i forbindelse med disse søknadene om medisinsk cannabis. Antall, hvilket produkt det ble...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?