Sørlandet Sykehus HF

Ei offentleg styresmakt

5 førespurnader
Lønnsnivå ved Sørlandet sykehus HF
Svar frå Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Vedrørende innsynsbegjæring   Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest ved brev datert 8.7.18 hvor det bes om ytterligere opplysning...
Dokumentfangst Øistein Kristensen og Helga Tveit 2018
Oppfølging send til Sørlandet Sykehus HF av rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Kjære Arnstein Lona, Dette er bare pene brosjyrer. Hun kan umulig ha produsert så få saksdokumenter. Da blir jeg nødt til å varsle Arkivverket. Med...
Ut-av-tåka (SSHF 2018)
Svar frå Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Til Rusinnsyn, Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling beklager sen tilbakemelding. Vedlagt er innhentet dokumentasjon. -----Opprinnelig meldi...
HAP ved Sørlandet Sykehus
Svar frå Sørlandet Sykehus HF til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Viser til din mail 10.04.17 kl 10:11     Vennlig hilsen   Inge V. Bakken Foretaksjurist tlf. 99329059 [epostadresse]        ...
For at vi skal bli ferdig med denne saken, ville det vært fint om du kunne liste opp de innsynskrav du mener vi enda ikke har besvart.   Vennlig h...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?