Solund kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Solund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Eg sender våre reglement for kommunestyre og formannskap. Venleg helsing Konsulent/Arkivleiar --------------------------------------------...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?