Sjøfartsdirektoratet

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
  Hei. Viser til din henvendelse 25.01.2019 med krav om innsyn. Dokumentene er vedlagt.     Mvh   [1]1.png Heidi Haraldseide Postboks...
Lønnsnivået i Sjøfartsdirektoratet
Svar frå Sjøfartsdirektoratet til Mona Olsen den .
Vellukka.
Viser til din henvendelse den 01.07.2018 med begjæring om innsyn.   Lønnsnivået på lederstillinger i Sjøfartsdirektoratet er vedlagt.   Med ven...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?