Samferdselsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Herman Langvik Deres ref Vår ref Dato 15/3647-15 13. juli 2018 Svar på...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/4-2 3. januar 2018 Klage på avslag...
Sak: 16/83-1 Dispensasjon fra domeneforskriften Dokument: Dispensasjon fra domeneforskriften Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 1...
Kopi av dokumenter i sak 2012/914, ITU WCIT-12
Førespurnad til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Manglende innsyn er klaget inn til Sivilombudsmannen som har gitt den saksnummer 2015/2866 . Klageteksten er tilgjengelig fra bloggposten http://peo...
Feil i eksporten til Offentlig elektronisk postjournal?
Førespurnad til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Feilen er nå rettet opp i OEP, og jeg har bedt om innsyn i dokumentene i saken via https://mimesbronn.no/request/kopi_av_dokumenter_i_sak_2012914

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?