Samferdselsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Statens vegvesen E-post bruk og IKT
Svar frå Samferdselsdepartementet til Ørvar Sigfusson den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Ørvar Sigfusson Deres ref Vår ref Dato 18/208-69 24. september 2019 Sv...
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin kalender hittil i 2018
Svar frå Samferdselsdepartementet til Marte Nilsen den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref Vår ref Dato 18/1451-2 24. september 2018 Klage...
Sporveien mangler kompetanse på offentleglova
Førespurnad send til Samferdselsdepartementet av Monica Stensrud den .
Svært forseinka.
Kjære Samferdselsdepartementet, Viser til de nederste epostene i denne korrespondansen: https://www.mimesbronn.no/request/sporveien_og_gdpr Dette...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?