Samferdselsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Statens vegvesen E-post bruk og IKT
Svar frå Samferdselsdepartementet til Ørvar Sigfusson den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Ørvar Sigfusson Deres ref Vår ref Dato 18/208-67 18. september 2019 Sv...
Sak: 11/105-116 EU-kontroll av kjøretøy - Periodisk kjøretøykontroll Dokument: Spørsmål om EU-kontroll av kjøretøy - oversendelse for behandling Vi vi...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Herman Langvik Deres ref Vår ref Dato 15/3647-15 13. juli 2018 Svar på...
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin kalender hittil i 2018
Svar frå Samferdselsdepartementet til Marte Nilsen den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref Vår ref Dato 18/1451-2 24. september 2018 Klage...
Sporveien mangler kompetanse på offentleglova
Førespurnad send til Samferdselsdepartementet av Monica Stensrud den .
Svært forseinka.
Kjære Samferdselsdepartementet, Viser til de nederste epostene i denne korrespondansen: https://www.mimesbronn.no/request/sporveien_og_gdpr Dette...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 15/989-69 24. mai 2018 Klageins...
Ber departementet følge opp innsynssak med Sporveien
Svar frå Samferdselsdepartementet til Marte Nilsen den .
Har ikkje informasjonen.
Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Samferdselsdep...
Se vedlagte saksdokument:   Med hilsen Samferdselsdepartementet   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/4-2 3. januar 2018 Klage på avslag...
Hei og takk for din henvendelse, der du ber om innsyn i samferdselsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon...
Sak: 16/83-1 Dispensasjon fra domeneforskriften Dokument: Dispensasjon fra domeneforskriften Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 1...
Kopi av dokumenter i sak 2012/914, ITU WCIT-12
Førespurnad til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Manglende innsyn er klaget inn til Sivilombudsmannen som har gitt den saksnummer 2015/2866 . Klageteksten er tilgjengelig fra bloggposten http://peo...
Feil i eksporten til Offentlig elektronisk postjournal?
Førespurnad til Samferdselsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Feilen er nå rettet opp i OEP, og jeg har bedt om innsyn i dokumentene i saken via https://mimesbronn.no/request/kopi_av_dokumenter_i_sak_2012914

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?