Ruter AS

Ei offentleg styresmakt, òg kalla ruter

Ruter AS publiserer offentlig postjournal som PDF for de siste 12 uker.

8 førespurnader
Valg av nye trikker i Oslo
Svar frå Ruter AS til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
  Juridisk avdeling Ruter# pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 32...
Alle som tjener over 700 tusen i Ruter
Svar frå Ruter AS til Marte Nilsen den .
Ventar på kategorisering.
  Juridisk avdeling Ruter AS pb 1030 Sentrum 0104 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks...
Ruters utredning av trikk i Skovveien
Svar frå Ruter AS til Herman Langvik den .
Vellukka.
Vi viser til e-post av 8.5.2018, hvor du ber om tilbakemelding på status i klagesak om avslag på innsyn, vår referanse 2018/1442.   Vi har truffet...
Ombygging av trikkesporet i Frognerveien
Svar frå Ruter AS til Monica Stensrud den .
Vellukka.
Ingen annen korrespondanse. Hans
Produsent og pris på «fiendtlig benker» på Nydalen T-banestasjon
Svar frå Ruter AS til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei P. Reinholdtsen Viser til din henvendelse angående benker på Nydalen stasjon. Begge dine henvendelser i denne saken er videresendt til Sporveien...
Ole-Erik Yrvin Deres referanse: Vår referanse: 15.02.2018 - 2018/5-1262/2018 Innsyn i klager og samleoversikt for helt eller delvis innstilte avga...
RuterBillett-app
Førespurnad til Ruter AS, gjort av B. Waldron. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Avslegen
Kildekoden til app-en er omtalt på https://www.digi.no/artikler/utvikler-felles-billettsystem-for-store-deler-av-sor-norge/379217 .
Elektronisk billettering i Ruter As - RuterBillett
Svar frå Ruter AS til B. Waldron den .
Ventar på kategorisering.
    Innsyn i Ruters ref. 2009/1132-80 er delvis innvilget. Deler av dokumentet/dokumentene er sladdet med hjemmel i offl. § 13, 1. ledd og fvl. §...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?