Ruseløkka skole

Ei offentleg styresmakt

4 førespurnader
      Med vennlig hilsen   Merete Hansen Rektor [1]Beskrivelse: cid:image001.png@01CB6536.E5855130 Ruseløkka skole| Utdanningsetaten |...
Ruseløkkas korrespondanse vedrørende riving og nybygg av skolen
Klage sendt til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Delevis vellukka
Kjære Ruseløkka skole, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Ruseløkka skole sin hån...
Ruseløkka skoles postjournal for 2017
Førespurnad send til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Svært forseinka.
Kjære Ruseløkka skole, Ber om å få utlevert postjournalen for 2017. Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter reglene i...
Krav om innsyn i rutiner for journalføring ved skolen
Førespurnad send til Ruseløkka skole av Åpen skole den .
Svært forseinka.
Kjære Ruseløkka skole, I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Skolens rutiner/retningslinjer for arkiv og saksbehandlere i forhold...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?