Roan kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Tilbakemelding på innsynshenvendelse. Ordførerens/kommunens dialog med TrønderEnergi pr mail og sms følger vedlagt. Roan kommune for ordfører Einar...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Roan kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vedlagt følger vedtatte reglement for godgjørelse til folkevalgte i Roan kommune. Roan kommune Iren Aronsen Viken Konsulent -----Opprinnelig melding-...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?