Rakkestad kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Rakkestad kommune
Svar frå Rakkestad kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Vedlagt følger valgprotokoller for Rakkestad kommune o Kommunestyrevalget 2019 o Fylkestingsvalget 2019   Disse genereres i Direktoratets valgsy...
Viser til henvendelse vedr. ovennevnte og oversender gjeldende reglement.   (Ny politisk struktur og nytt reglement er vedtatt våren 2019, med ikr...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?