Porsgrunn kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Porsgrunn kommune
Svar frå Porsgrunn kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
 
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Porsgrunn kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei Oversender folkevalgtreglement for Porsgrunn kommune     [1]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:...
Lønnsnivået i Porsgrunn kommune
Svar frå Porsgrunn kommune til Monica Stensrud den .
Delevis vellukka
Hei ! Beklager at innsynsbegjæringen ikke er besvart før, men det har vært og er ferietid. Besvarelse på innsynsbegjæring av 29. juni 2018: Per Wold...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?