Politidirektoratet

Ei offentleg styresmakt

33 førespurnader
Kripos-rapporten om Hansken
Svar frå Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Avslegen
Hei, vi må bare beklage hvis våre svar og korrespondanse har bidratt til uklarhet. Vi håper følgende kan bidra til mer klarhet: Sak 201802691 er sak...
Følgende dokumenter er journalført i sak 201802224: Nr.  Type  Dok.dato     Avs./Mott.  Beskrivelse  8  I  05072018  Herman Langvik  Krav om innsyn...
Det ikke er en sak på dette i Politidirektoratet, men vi er gjort kjent med at Oslo politidistrikt har en sak på det og henviser dit.     Med hi...
KK-utvalgets kommunikasjon med POD
Svar frå Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Har ikkje informasjonen.
PODs sak 2018/02863   Det vises til din epost av 19. juni 2018 hvor det bes om innsyn i Politidirektoratets kommunikasjon med "KK-utvalget om mang...
Hei.   Vi viser til din henvendelse av 18.02.2018 der du ber om innsyn i:   Alle kalenderoppføringer i Odd Reidar Humlegård sin kalender hittil...
Antall narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Har ikkje informasjonen.
Vi viser til henvendelse angående statistikk på antall anmeldte narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017.   Politidirektoratet er i ferd med å hente...
Vi setter pris på at du omtaler Politidirektoratet som "kjære".   Dette dokumentet kan unntas offentlighet etter offl.  § 15 første ledd jf. tredj...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?