Politidirektoratet

Ei offentleg styresmakt

33 førespurnader
Palantir hos POD
Svar frå Politidirektoratet til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Vedlagt det siste dokumentet, som nevnt i epost nedenfor.   Med vennlig hilsen Kari-Grethe Stave politiinspektør Politidirektoratet Internasjo...
Kripos-rapporten om Hansken
Svar frå Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Avslegen
Hei, vi må bare beklage hvis våre svar og korrespondanse har bidratt til uklarhet. Vi håper følgende kan bidra til mer klarhet: Sak 201802691 er sak...
Lønnsnivå i Politidirektoratet
Svar frå Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Hei,   Viser til din innsynsbegjæring og svaret følger her:   ·         Odd Reidar Humlegård. Startlønn 1.103.000,- nåværende lønn 1.695.240,-...
Hei.   Klagen din er herved oversendt til Justisdepartementet for vurdering.   Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henv...
Hei,   Se vedlagte saksdokument.     Med hilsen Postmottak Politidirektoratet Ørvar Sigfusson Deres referanse: NATIONAL POLICE DIRECTO...
Det vises til vedlagte dokument.   Brevet sendes kun elektronisk.     Mvh Postmottak Politidirektoratet [Politidirektoratet henvendelse...
  Viser til innsynsbegjæring 201802994 og oversender som anmodet dokumenter tilknyttet DSOP prosjektet som politiet deltar i. Beklager sen respons...
Dokumenter med dokumenttype «A» hos POD
Svar frå Politidirektoratet til Geir Eliassen den .
Ventar på kategorisering.
Hei,   Politidirektoratet har gjort en fornyet vurdering av innsynskravet. Det gis delvis innsyn i dokumentet. Vedlagt følger sladdet versjon av s...
PODs saksbehandling av innsyn i personalmapper
Svar frå Politidirektoratet til Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Ved søk på "personalmappe" finner vi 9 saker som er registrert som klagesaker fra underliggende organ hvorav to er registrert som avgjorte. Med hils...
Følgende dokumenter er journalført i sak 201802224: Nr.  Type  Dok.dato     Avs./Mott.  Beskrivelse  8  I  05072018  Herman Langvik  Krav om innsyn...
Det ikke er en sak på dette i Politidirektoratet, men vi er gjort kjent med at Oslo politidistrikt har en sak på det og henviser dit.     Med hi...
Ber dere følge opp innsynssak med Politiets utlendingsenhet
Førespurnad send til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Kjære Politidirektoratet, Ber dere følge opp denne innsynssaken med Politiets utlendingsenhet: https://www.mimesbronn.no/request/politiets_utlendin...
Kritikkverdige forhold i Øyvind Buraas sin personalmappe
Klage sendt til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
PODs forberedelser til innføringen av GDPR
Klage sendt til Politidirektoratet av Monica Stensrud den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Digital Samhandling Offentlig og Privat (prosjektet DSOP)
Førespurnad send til Politidirektoratet av Sylvia den .
Svært forseinka.
Kjære Politidirektoratet, Innsynsbegjæring gjelder et prosjekt "Digital Samhandling Offentlig - Privat" i Finans Norge der politiet deltar. Jeg ber...
KK-utvalgets kommunikasjon med POD
Svar frå Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Har ikkje informasjonen.
PODs sak 2018/02863   Det vises til din epost av 19. juni 2018 hvor det bes om innsyn i Politidirektoratets kommunikasjon med "KK-utvalget om mang...
Overvåkingsprogrammet Hansken hos Politidirektoratet
Svar frå Politidirektoratet til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument, mottatt 20180818. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumentene er vedlagt dette skrivet. En...
Uenighet om innsyn i personalmapper
Klage sendt til Politidirektoratet av Herman Langvik den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Politidirektoratet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet s...
Politidirektørens journalføringsvaner
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Hei.   Videreformidler svar fra saksbehandler:   "Svaret er null. Dokumenter knyttet til den enkelte sak håndteres av den som står som saksbeh...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 26 i sak 201002057, mottatt 20180508 07:15:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 76 i sak 201602368, mottatt 20171227 10:39:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokument...
Hei.   Vi viser til din henvendelse av 18.02.2018 der du ber om innsyn i:   Alle kalenderoppføringer i Odd Reidar Humlegård sin kalender hittil...
Antall narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017
Svar frå Politidirektoratet til rusinnsyn den .
Har ikkje informasjonen.
Vi viser til henvendelse angående statistikk på antall anmeldte narkotikalovbrudd på landsbasis i 2017.   Politidirektoratet er i ferd med å hente...
POD sitt samarbeide med Norsk Narkotikapolitiforening
Oppfølging send til Politidirektoratet av rusinnsyn den .
Vellukka.
Kjære Postmottak POD, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
  Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201703889, mottatt 20180102 12:06:00. Kravet er innvilget og dokumentet eller dokumente...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?