Oslo politidistrikt

Ei offentleg styresmakt

20 førespurnader
Politiets vold mot homofile i Oslo
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Har ikkje informasjonen.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo-politiets rutiner for såkalt forebyggende hjemmebesøk
Svar frå Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Har ikkje informasjonen.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Det er umulig å veilede om noe vi ikke forstår hva er. "Forebyggende hjemmebesøk" er et ukjent begre...
Hei igjen, P. Reinholdtsen! Nå vet jeg litt mer konkret om hva du lurer på, og kan svare ut fra det. Hovedproblemet her er imidlertid fortsatt det samm...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?