Oslo politidistrikt

Ei offentleg styresmakt

20 førespurnader
Lønnsnivået i Oslo politidistrikt
Svar frå Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Avslag / nei til innsyn   Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:   Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsb...
Oslo politidistrikt sin postjournal for 2017
Svar frå Oslo politidistrikt til Herman Langvik den .
Delevis vellukka
Hei!   Det vises til anmodning av 26. juni 2018 om innsyn i Oslo politidistrikts postjournal for 2017. Vedlagt følger postjournal for ukene 1 til...
Jan Erik Bresils journalføringsvaner
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Viser til mottatte e-post og kan informere om at Jan Erik Bresil ikke står som saksbehandler på journalførte dokumenter i vårt administrative dokumenth...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Oslo politidistrikts postjournal 2018
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Vellukka.
Vedlagt følger offentlig journal fra Oslo politidistrikt for 2018. Mvh Dokumentsenteret Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo [1]...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Hei. Beklager at svaret har tatt noen dager, det skyldes fravær i jula. I Oslo politidistrikt br...
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: Svar til Rusinnsyn - doculive 201721798 Viser til innsynsbegjæring av 27.desember 2017. Det vises...
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentral...
-----Opprinnelig melding----- Fra: Runa Bunæs Sendt: 11. august 2016 10:30 Til: Postmottak PDI Oslo Emne: Svar på innsynsanmodning - 201606485 Det vi...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?