Oslo politidistrikt

Ei offentleg styresmakt

20 førespurnader
Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Postmottaket videresender svar fra saksbehandler: "Hei, Vi viser til vår e-post den 25. juni 2018 der innsynsbegjæring ble avslått som følge av at vi...
Hei De som arbeider med dette er av den oppfatning at det ikke har vært noen kommunikasjon. Ellers kan vi vise til årsrapporten fra utvalget men den ha...
Nalokson-satsningen i politiet
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Ruskontrakter i Oslo politidistrikt
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Mal for ruskontrakt i Oslo politidistrikt
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Norsk Narkotikapolitiforening og Jan Erik Bresil
Svar frå Oslo politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...
Palantir hos Oslo-politiet
Svar frå Oslo politidistrikt til Olivia Paulsen den .
Svært forseinka.
Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt sentr...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?