Oslo kommune, utdanningsetaten

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Delevis vellukka
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...
Hei igjen Beklager at det har tatt noe tid før du fikk svar. Skolenes nettsider bruker en webserver fra Microsoft (tjenesten leveres av CGI). Internet...
Nye Ruseløkka skole
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Til Geir Eliassen Det vises til mottatt henvendelse 22.11.2017 hvor det bes om nærmere begrunnelse for avslag om innsyn i epost. Vi beklager på det...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?