Oslo kommune, utdanningsetaten

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Lønnsnivå i Utdanningsetaten
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Første henvendelsen i denne innsynsbegjæringen kom 8.7.18. For øvrig vises det til svar avgitt i tidligere epost. Med vennlig hilsen Utdanningsetate...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Elevenes iPad i Oslo-skolen og personvern
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Svært forseinka.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Ventar på handsaming av klage.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?