Oslo kommune, utdanningsetaten

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Kjære Trine Synøve Lie Larsen, Takk for oppdateringen. Jeg antar vi er enige om at det skal være mulig å sende unger på skolen i Oslo uten at opply...
Avtaler Utdanningsetaten har med Apple
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Ventar på kategorisering.
Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for innholdet i utsendelsen.   Oslo kommune Utdanningsetaten Mona Olsen Dato:...
Lønnsnivå i Utdanningsetaten
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Herman Langvik den .
Ventar på kategorisering.
Første henvendelsen i denne innsynsbegjæringen kom 8.7.18. For øvrig vises det til svar avgitt i tidligere epost. Med vennlig hilsen Utdanningsetate...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Elevenes iPad i Oslo-skolen og personvern
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Mona Olsen den .
Svært forseinka.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Nye Ruseløkka skole
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Til Geir Eliassen Det vises til mottatt henvendelse 22.11.2017 hvor det bes om nærmere begrunnelse for avslag om innsyn i epost. Vi beklager på det...
Informasjon om kodekurs på AKS for 4. trinn
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Ventar på handsaming av klage.
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til rett av...
Osloskolens avtalevilkår med Apple
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Innsynsbegjæring Det vises til forespørsel om innsyn i avtalevilkår med Apple Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om meroffentlighet etter offen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-11 Svar på innsynshenvendelse er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen...
Til P. Reinholdtsen Dokumentet 16/02641-7 Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Konsekvenser ved valg av nettbrett som læremateriell på skolen...
Brukes boken «Vi i verden» i Osloskolen?
Svar frå Oslo kommune, utdanningsetaten til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Til  P. Reinholdtsen.   Utdanningsetaten har ingen oversikt over lærebøker og læremidler som benyttes på den enkelte skole i Oslo. Skolene står fr...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?