Oslo kommune, renovasjonsetaten

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Kildessorteringsdirektivet på engelsk
Førespurnad til Oslo kommune, renovasjonsetaten, gjort av Tor Linaae. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Ventar på handsaming av klage.
Har ingenting med renovasjonsetaten å gjøre, men tenkte jeg skulle se om jeg kunne bidra her likevel. Det er litt uklart for meg hva du egentlig etter...
 Renovasjonsetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Den vil bli videresendt aktuell saksbehandler for behandling.   Dersom din henvendelse...
Kildesortering brochure in English
Svar frå Oslo kommune, renovasjonsetaten til Tor Linaae den .
Svært forseinka.
 Renovasjonsetaten bekrefter å ha mottatt e-posten din. Den vil bli videresendt aktuell saksbehandler for behandling.   Dersom din henvendelse...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?